Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB Žemaitijos prekyba elektroninės parduotuvės www.blackhorse.lt (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. MB Žemaitijos prekyba vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
1.3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
1.3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.3.3.3. MB Žemaitijos prekyba įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia MB Žemaitijos prekyba arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
1.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
1.9. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
1.9.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.9.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.9.3. juridiniai asmenys;
1.9.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.9.5.  Visos elektroninėje parduotuvėje pateiktos produktų nuotraukos yra informacinio pobūdžio, ir jos gali neatitikti realaus produktų atvaizdo.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. MB Žemaitijos prekyba gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima: 
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
2.2. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Lankytojas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.
2.3.Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB Žemaitijos prekyba įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. MB Žemaitijos prekyba gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1.MB Žemaitijos prekyba pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS IR ATNAUJINIMAS

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
5.2.MB Žemaitijos prekyba, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@blackhorse.lt arba MB 
Žemaitijos prekyba darbuotojams adresu Kretingos raj. Bendrabučio g. 14, Dupulčiai).

6. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

6.1. MB Žemaitijos prekyba turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e. parduotuvėje. 
6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje. Jei Klientas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais

MENIU

Kas mes?

Visoje Lietuvoje specializuojamės tiekdami kokybiškus tvirtinimo elementus ir detales tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Kodėl mes?

Kiekvieną mėnesį pasipildome naujomis prekėmis.
Greitai pristatome užsakymus.
Siūlome konkurencingą prekių kainą.

Prekių ženklai

Siūlome patikimų ir žinomų gamintojų kaip: Robus, Klimas, Tjep, Schmid-schrauben, Essve, Etanco, Spax ir kt. tvirtinimo detales.

Prekių asortimentas

Pas mus galite rasti vinių, varžtų, ankerių, metalinių kampų, medvaržčių, veržlių, poveržlių, srieginių strypų, smeigių, kaisčių, antgalių ir t.t.

Nemokamas pristatymas nuo 100€

14 d. grąžinimas

Saugus atsiskaitymas internetu

Nemokamas prekių
pristatymas nuo 100€

14 d. Prekių
grąžinimas

Saugus atsiskaitymas internetu

Paysera
mastercard logo
swedbank logo
luminor light
Seb logo baltas
Citadele logo
Siauliu bankas light

Sąlygos ir taisyklės © 2024 MBŽemaitijos prekyba – blackhorse.lt  Visos teisės saugomos.

Paysera
mastercard logo
swedbank logo
luminor light
Seb logo baltas
Citadele logo

Sąlygos ir taisyklės © 2024 MB Žemaitijos prekyba – blackhorse.lt  Visos teisės saugomos.

BlackHorse